DOMIX SLOVAKIA, s.r.o.

Rating a informácie o DOMIX SLOVAKIA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre DOMIX SLOVAKIA, s.r.o. 13372 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 77557. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 91.0529% spoločností je horších ako DOMIX SLOVAKIA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti DOMIX SLOVAKIA, s.r.o." href="http://domix-slovakia.sk-rating.com/">
   <img src="http://domix-slovakia.sk-rating.com/domix-slovakia.png" width="150" height="25" alt="Rating DOMIX SLOVAKIA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating DOMIX SLOVAKIA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia